அவருடைய புகைப்பட தொகுப்பை பிளாஷ் ஸ்லைடு ஷோவாக பார்க்கலாம்:

SWF/FLV/Flash Video Converter Tools